Chess

Kasparov – Karpov 2009 blitz game 4

Valencia 2009 match

Useful resources

All news from Kasparov – Karpov

Kasparov – Karpov day 1 / Kasparov – Karpov day 2 / Kasparov – Karpov day 3

Rapid games: Game 1 / Game 2 / Game 3 / Game 4

Blitz games: Game 1 / Game 2 / Game 3 / Game 4 / Game 5 / Game 6 / Game 7 / Game 8 /

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018